Görüntü Seçenekleri
Önceki Komut Satırı Sonraki
Görüntü Seçenekleri
-b bithızı
Görüntü bithızını bit/s cinsinden ayarlar (öntanımlı = 200 kb/s).
-vframes sayı
Kaydedilecek görüntü karelerinin sayısı.
-r sayı
Kare hızı (öntanımlı = 25) belirtilir (Hz değeri, kesir veya yuvarlatılmış sayı olarak).
-s boyut
Kare boyutu wxh biçiminde belirtilir (ffserver öntanımlısı = 160x128, ffmpeg öntanımlısı = kaynakla aynı). boyut olarak aşağıdaki kısaltmalar da kullanılabilir:
sqcif
128x96
qcif
176x144
cif
352x288
4cif
704x576
qqvga
160x120
qvga
320x240
vga
640x480
svga
800x600
xga
1024x768
uxga
1600x1200
qxga
2048x1536
sxga
1280x1024
qsxga
2560x2048
hsxga
5120x4096
wvga
852x480
wxga
1366x768
wsxga
1600x1024
wuxga
1920x1200
woxga
2560x1600
wqsxga
3200x2048
wquxga
3840x2400
whsxga
6400x4096
whuxga
7680x4800
cga
320x200
ega
640x350
hd480
852x480
hd720
1280x720
hd1080
1920x1080
-aspect oran
En:boy oranı belirtilir (4:3, 16:9 veya 1.3333, 1.7777 gibi).
-croptop sayı
Üstten kesilen bant boyutu (benek sayısı olarak) belirtilir.
-cropbottom sayı
Alttan kesilen bant boyutu (benek sayısı olarak) belirtilir.
-cropleft sayı
Soldan kesilen bant boyutu (benek sayısı olarak) belirtilir.
-cropright sayı
Sağdan kesilen bant boyutu (benek sayısı olarak) belirtilir.
-padtop sayı
Üstteki boşluk bandının boyutu (benek sayısı olarak) belirtilir.
-padbottom sayı
Alttaki boşluk bandının boyutu (benek sayısı olarak) belirtilir.
-padleft sayı
Soldaki boşluk bandının boyutu (benek sayısı olarak) belirtilir.
-padright sayı
Sağdaki boşluk bandının boyutu (benek sayısı olarak) belirtilir.
-padcolor onaltılık-renk
Boşluk bantlarının rengi belirtilir. Bant rengi onaltılık tabanda 6 basamaklı bir sayısı olarak belirtilir; ilk iki basamak kırmızı, orta iki basamak yeşil ve son iki basamak mavidir.(ön tanımlı = 000000 (siyah)).
-vn
Görüntü kaydı kapatılır.
-bt tolerans
Görüntü veri hızı toleransı (bit/s cinsinden) belirtilir.
-maxrate sayı
Azami görüntü veri hızı (bit/s cinsinden) belirtilir.
-minrate sayı
Asgari görüntü veri hızı (bit/s cinsinden) belirtilir.
-bufsize sayı
Görüntü tamponunu doğrulayıcı tamponun boyutu belirtilir.
-vcodec kodek
Görüntü kodekinin kodek olması sağlanır. Ham kodekin olduğu gibi kopyalanmasını sağlamak için copy özel değerini kullanınız.
-sameq
Kaynakla aynı görüntü kalitesi kullanılır (VBR uygular).
-pass tamsayı
Geçiş sayısı belirtilir (1 veya 2). İki aşamalı kodlama yapmak için yararlıdır. Görüntü istatistikleri ilk aşamada kaydedilir; görüntü ise tam istenen veri hızında ikinci aşamada üretilir.
-passlogfile isim
İki geçişli günlükleme dosyası adı belirtilir.
-newvideo
O anki çıktı akımına yeni bir görüntü akımı ekler.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Ana Seçenekler Başlangıç Gelişmiş Görüntü Seçenekleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası