dir() İşlevi
Önceki Modüller Sonraki
dir() İşlevi
Yerleşik işlev dir() bir modülün hangi isimleri tanımladığını bulmak içik kullanılır. Bu işlev dizgelerden oluşan bir liste geri döndürür:
>>> import fibo, sys
>>> dir(fibo)
['__name__', 'fib', 'fib2']
>>> dir(sys)
['__displayhook__', '__doc__', '__excepthook__', '__name__', '__stderr__',
 '__stdin__', '__stdout__', '_getframe', 'argv', 'builtin_module_names',
 'byteorder', 'copyright', 'displayhook', 'exc_info', 'exc_type',
 'excepthook', 'exec_prefix', 'executable', 'exit', 'getdefaultencoding',
 'getdlopenflags', 'getrecursionlimit', 'getrefcount', 'hexversion',
 'maxint', 'maxunicode', 'modules', 'path', 'platform', 'prefix', 'ps1',
 'ps2', 'setcheckinterval', 'setdlopenflags', 'setprofile',
 'setrecursionlimit', 'settrace', 'stderr', 'stdin', 'stdout', 'version',
 'version_info', 'warnoptions']
Argüman kullanmadan çağırılan dir() işlevi o anda tanımlamış olduğunuz isimleri geri döndürür:
>>> a = [1, 2, 3, 4, 5]
>>> import fibo, sys
>>> fib = fibo.fib
>>> dir()
['__name__', 'a', 'fib', 'fibo', 'sys']
Bunun değişken, modül, işlev vs. gibi her tür ismini listelediğine dikkat ediniz.
dir() yerleşik işlev ve değişkenlerin isimlerini listelemez. Bunların bir listesini isterseniz, standart modül __builtin__ içinde bulabilirsiniz:
>>> import __builtin__
>>> dir(__builtin__)
['ArithmeticError', 'AssertionError', 'AttributeError',
 'DeprecationWarning', 'EOFError', 'Ellipsis', 'EnvironmentError',
 'Exception', 'False', 'FloatingPointError', 'IOError', 'ImportError',
 'IndentationError', 'IndexError', 'KeyError', 'KeyboardInterrupt',
 'LookupError', 'MemoryError', 'NameError', 'None', 'NotImplemented',
 'NotImplementedError', 'OSError', 'OverflowError', 'OverflowWarning',
 'PendingDeprecationWarning', 'ReferenceError',
 'RuntimeError', 'RuntimeWarning', 'StandardError', 'StopIteration',
 'SyntaxError', 'SyntaxWarning', 'SystemError', 'SystemExit', 'TabError',
 'True', 'TypeError', 'UnboundLocalError', 'UnicodeError', 'UserWarning',
 'ValueError', 'Warning', 'ZeroDivisionError', '__debug__', '__doc__',
 '__import__', '__name__', 'abs', 'apply', 'bool', 'buffer',
 'callable', 'chr', 'classmethod', 'cmp', 'coerce', 'compile', 'complex',
 'copyright', 'credits', 'delattr', 'dict', 'dir', 'divmod',
 'enumerate', 'eval', 'execfile', 'exit', 'file', 'filter', 'float',
 'getattr', 'globals', 'hasattr', 'hash', 'help', 'hex', 'id',
 'input', 'int', 'intern', 'isinstance', 'issubclass', 'iter',
 'len', 'license', 'list', 'locals', 'long', 'map', 'max', 'min',
 'object', 'oct', 'open', 'ord', 'pow', 'property', 'quit',
 'range', 'raw_input', 'reduce', 'reload', 'repr', 'round',
 'setattr', 'slice', 'staticmethod', 'str', 'string', 'super',
 'tuple', 'type', 'unichr', 'unicode', 'vars', 'xrange', 'zip']
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Standart Modüller Başlangıç Paketler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası