Listeler, Dizgeler ve Demetler Arasında Kıyaslama
Önceki Veri Yapıları Sonraki
Listeler, Dizgeler ve Demetler Arasında Kıyaslama
Sıra nesneleri yine sıra şeklindeki diğer nesnelerle kıyaslanabilirler. Önce ilk iki eleman kıyaslanır. Bunlar farklı ise sonuç belli olmuştur; eşit olmaları halinde sonraki iki eleman kıyaslanır ve sıralardan biri tükenene kadar bu işlem tekrarlanır. Eğer kıyaslanan iki öğe de sıra ise bunlar da kendi aralarında kıyaslanırlar. İki sıranın bütün öğeleri aynı bulunursa bu sıralar eşit kabul edilir. Eğer bir sıra diğerinin başından bir kısmı ile aynı ise kısa olan sıra küçük kabul edilir. Karakterlerin kıyaslanmasında ASCII karakter sırası kullanılır. Aynı türden sıraların kıyaslanmasına bazı örnekler :
(1, 2, 3)       < (1, 2, 4)
[1, 2, 3]       < [1, 2, 4]
'ABC' < 'C' < 'Pascal' < 'Python'
(1, 2, 3, 4)      < (1, 2, 4)
(1, 2)         < (1, 2, -1)
(1, 2, 3)       == (1.0, 2.0, 3.0)
(1, 2, ('aa', 'ab'))  < (1, 2, ('abc', 'a'), 4)
Farklı türden nesnelerin kıyaslanmasının yasal olduğuna dikkat edin. Türler alfabetik sırayla dizilmiştir (ingilizce isimlerine göre). Yani: liste < dizge < demet (list < string < tuple). [86]


[86] Değişik türlerin kıyaslanmasına ilişkin kurallara güvenilmemeli; gelecek Python sürümlerinde bu kurallar değişebilir!
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Koşullu İfadeler Üzerine Daha Fazla Bilgi Başlangıç Modüller
Bir Linux Kitaplığı Sayfası