Döngü Teknikleri
Önceki Veri Yapıları Sonraki
Döngü Teknikleri
Sözlükler üzerinde döngüler kurarken o anki değer items() yöntemi ile aynı anda elde edilebilir.
>>> knights = {'gallahad': 'the pure', 'robin': 'the brave'}
>>> for k, v in knights.items():
...     print k, v
...
gallahad the pure
robin the brave
Bir sıra üzerinde dönerken konum indisi ve ona karşılık gelen değer de enumerate() işlevini kullanarak aynı anda elde edilebilir.
>>> for i, v in enumerate(['tic', 'tac', 'toe']):
...     print i, v
...
0 tic
1 tac
2 toe
Aynı anda iki sıra üzerinde ilerlemek için ise zip() işlevi ile bunlar çiftler haline getirilebilir.
>>> sorular = ['adın', 'görevin', 'favori rengin']
>>> cevaplar = ['Adnan', 'Uyumak', 'Mavi']
>>> for s, c in zip(sorular, cevaplar):
...     print 'Senin %s ne? %s.' % (s, c)
...
Senin adın ne? Adnan.
Senin görevin ne? Uyumak.
Senin favori rengin ne? Mavi.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sözlükler (Çağrışımlı Listeler) Başlangıç Koşullu İfadeler Üzerine Daha Fazla Bilgi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası