Kullanıcı Tanımlı İstisnalar
Önceki Hatalar ve İstisnalar Sonraki
Kullanıcı Tanımlı İstisnalar
Programlar yeni bir istisna sınıfı yaratarak kendi istisnalarını isimlendirebilirler. İstisnalar genellikle, doğrudan veya dolaylı olarak, Exception sınıfından türetilirler. Örnek:
>>> class bizimHata(Exception):
...   def __init__(self, deger):
...     self.deger = deger
...   def __str__(self):
...     return `self.deger`
...
>>> try:
...   raise bizimHata(2*2)
... except bizimHata, e:
...   print 'İstisnamız oluştu, deger:', e.deger
...
İstisnamız oluştu, deger: 4
>>> raise bizimHata, 'aaah!'
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in ?
__main__.bizimHata: 'aaah!'
İstisna sınıfları diğer sınıfların yapabildiği her şeyi yapabilecek şekilde tanımlanabilirler, fakat genellikle basit tutulurlar ve sıklıkla sadece istisnayı işleyenlerin hata hakkında bilgi almasını sağlayacak birkaç özellik sunarlar. Birkaç farklı istisna oluşturabilen bir modül yaratırken, yaygın bir uygulama da bu modül tarafından tanımlanan istisnalar için bir temel sınıf yaratıp ve farklı hata durumları için bundan başka istisna sınıfları türetmektir:
class Error(Exception):
  """Bu modüldeki istisnalar için temel sınıf."""
  pass

class GirisHatasi(Error):
  """Giriş hataları için oluşacak istisna.

  Özellikler:
    ifade -- hatanın oluştuğu giriş ifadesi
    mesaj -- explanation of the error
  """

  def __init__(self, ifade, mesaj):
    self.ifade = ifade
    self.mesaj = mesaj

class GecisHatasi(Error):
  """İzin verilmeyen bir durum geçişine teşebbüs edildiğinde oluşacak istisna.

  Özellikler:
    onceki -- geçiş başlangıcındaki durum
    sonraki -- istenen yeni durum
    mesaj -- durum geçişine izin verilmemesinin sebebi
  """

  def __init__(self, onceki, sonraki, mesaj):
    self.onceki = onceki
    self.sonraki = sonraki
    self.mesaj = mesaj
Çoğu standart modül kendi tanımladıkları işlevlerde meydana gelen hataları rapor etmek için kendi istisnalarını tanımlarlar.
Sınıflar üzerine daha fazla bilgi sonraki bölümünde sunulacaktır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İstisna Oluşturma Başlangıç Son İşlemlerin Belirlenmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası