İstisna Oluşturma
Önceki Hatalar ve İstisnalar Sonraki
İstisna Oluşturma
raise deyimi programcının kasıtlı olarak bir istisna oluşturmasını sağlar. Örnek:
>>> raise NameError, 'Merhaba'
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
NameError: Merhaba
raise için ilk argüman oluşturulacak istisnanın adıdır ve ikinci argüman ise istisnanın argümanıdır.
Eğer bir istisnanın oluşup oluşmadığını öğrenmek istiyor; fakat bunu ele almak istemiyorsanız, raise ifadesinin istisnayı tekrar oluşturmanıza imkan veren daha basit bir biçimi var:
>>> try:
...     raise NameError, 'Merhaba'
... except NameError:
...     print 'Bir istisna gelip geçti!'
...     raise
...
Bir istisna gelip geçti!
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 2, in ?
NameError: Merhaba
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İstisnaların Ele Alınması Başlangıç Kullanıcı Tanımlı İstisnalar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası