İstisnalar
Önceki Hatalar ve İstisnalar Sonraki
İstisnalar
Bir deyim ya da ifade sözdizimsel olarak doğru olsa da yürütülmek istendiğinde bir hataya sebep olabilir. İcra sırasında meydana gelen hatalara istisna denir. İstisnaları nasıl ele alabileceğinizi yakında öğreneceksiniz. Çoğu istisnalar programlar tarafından ele alınmaz ve aşağıdakiler gibi hata mesajları ile sonuçlanırlar:
>>> 10 * (1/0)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
ZeroDivisionError: integer division or modulo
>>> 4 + spam*3
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
NameError: spam
>>> '2' + 2
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
TypeError: illegal argument type for built-in operation
Hata mesajının son satırı sorunun ne olduğunu belirtir. İstisnaların farklı türleri vardır ve istisnanın türü hata mesajının bir bölümü olarak yazdırılır. Örneklerdeki istisna türleri: ZeroDivisionError, NameError ve TypeError. İstisna türü olarak yazdırılan dizge meydana gelen istisnanın yerleşik ismidir. Bu bütün yerleşik istisnalar için geçerlidir; ancak kullanıcı tanımlı istisnalar için böyle olmayabilir. Standart istisna isimleri yerleşik belirteçlerdir; ayrılmış anahtar kelimeler değil.
Satırın devamı istisna türüne bağlı ayrıntılardan oluşur ve anlamı istisna türüne bağlıdır.
Hata mesajının baş kısmında istisnanın meydana geldiği yer yığın dökümü şeklinde görülür. Bu genellikle istisnanın gerçekleştiği noktaya gelene kadar işletilen kaynak kodu şeklinde olur; ancak standart girdiden okunan satırlar gösterilmez.
Yerleşik istisnalar ve bunların anlamları için Python ile gelen belgelerden yararlanılabilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sözdizim Hataları Başlangıç İstisnaların Ele Alınması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası