Koşullu İfadeler Üzerine Daha Fazla Bilgi
Önceki Veri Yapıları Sonraki
Koşullu İfadeler Üzerine Daha Fazla Bilgi
while ve if deyimlerinde kıyaslama dışında da işleçler kullanılabilir.
in ve not kıyaslama işleçleri bir değerin bir sıra içinde olup olmadığını sınarlar.
is ve is not işleçleri iki nesnenin tamamen aynı nesne olup olmadıklarını sınarlar (bu sadece liste gibi değiştirilebilir nesnelerde önemlidir).
Bütün kıyaslama işleçleri aynı önceliğe sahiptirler ve bu sayısal işleçlerinkinden düşüktür.
Kıyaslamalar zincirlenebilir: a < b == c gibi.
Kıyaslamalar mantıksal işleçler and ve or ile birleştirilebilirler ve kıyaslamanın sonucu (ya da herhangi bir mantıksal ifade) not ile değillenebilirler. Bunların hepsi de kıyaslama işleçlerinden düşük önceliğe sahiptirler ve aralarında en yüksek öncelikli olan not ve en düşük öncelikli olan or işleçidir. Örneğin A and not B or C ifadesi (A and (not B)) or C ifadesine eştir. İstenen bileşimi elde etmek için parantezler kullanılabilir.
and ve or mantıksal işleçlerine kısa devre işleç de denir. Bunların argümanları soldan sağa değerlendirilir ve sonuç belli olur olmaz değerlendirme işlemi kesilir. Örneğin A ve C doğru, fakat B yanlış olsun. A and B and C ifadesinde C ifadesi değerlendirilmez (çünkü C'nin değeri sonucu değiştirmez). Genel olarak bir kısa devre işleçi Bool değil de genel bir değer gibi kullanıldığında en son değerlendirilen argümanın değeri geri döndürülür.
Bir kıyaslamanın ya da mantıksal ifadenin sonucunu bir değişkene atamak mümkündür:
>>> string1, string2, string3 = '', 'Trondheim', 'Hammer Dance'
>>> non_null = string1 or string2 or string3
>>> non_null
'Trondheim'
C dilinin tersine, Python'da ifadelerin içinde atama olamayacağına dikkat edin. C programcıları bundan şikayetçi olabilirler; ancak bu C programlarında sık karşılaşılan bazı hataları engellemektedir (== yerine = yazmak gibi).
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Döngü Teknikleri Başlangıç Listeler, Dizgeler ve Demetler Arasında Kıyaslama
Bir Linux Kitaplığı Sayfası