Standart Modüller
Önceki Modüller Sonraki
Standart Modüller
Python zengin bir standart modül kütüphanesine sahiptir. Bazı modüller yorumlayıcı ile bütünleşiktir. Bu modüller dilin parçası olmadıkları halde verimlerini artırmak ya da sistem çağrıları gibi işletim sistemine ait özelliklere erişim için yorumlayıcı içine dahil edilmişlerdir. Bunlara iyi bir örnek her Python yorumlayıcısına dahil edilen sys modülüdür. sys.ps1 ve sys.ps2 değişkenleri de birincil ve ikincil komut satırı olarak kullanılan dizgeleri belirlerler:
>>> import sys
>>> sys.ps1
'>>> '
>>> sys.ps2
'... '
>>> sys.ps1 = 'C> '
C> print 'Böö !'
Böö !
C>
Bu iki değişken yorumlayıcı sadece etkileşimli kipte iken tanımlıdırlar.
sys.path değişkeni de yorumlayıcının modül arama yolunu belirler. Bu değerini ortam değişkeni PYTHONPATH belirler. PYTHONPATH değişkenine değer atanmadıysa sys.path öntanımlı değerini alır. Bunun değeri listelere uygulana işlemler ile değiştirilebilir:
>>> import sys
>>> sys.path.append('/ufs/guido/lib/python')
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Modüller Üzerine Daha Fazla Bilgi Başlangıç dir() İşlevi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası