Özel Değişkenler
Önceki Sınıflar Sonraki
Özel Değişkenler
Sınıfa özel belirteçler (identifier) için sınırlı destek vardır. __spam formundaki (en az iki alt çizgilik bir önek ve en fazla bir alt çizgilik sonek) bir belirteç _sinifadi__spam şeklini alır. Burada sinifadi o anki sınıf adının sonek alt çizgileri atılmış olan halidir. Bu değişiklik belirtecin sözdizimsel konumuna bakılmaksızın yapılır ki bu sınıf üyesine özel değişkenler yaratılabilsin. Değiştirilen belirteç 255 karakteri aşarsa kırpılabilir. Sınıflar dışında veya sınıf adı sadece alt çizgilerden oluşuyorsa kırpma olmaz.
İsim değiştirmenin amacı sınıflara, türemiş sınıflarca tanımlanan nesne değişkenlerini dert etmeden veya sınıf dışındaki nesne değişkenleri ile uğraşmadan, kolayca özel nesne değişkenleri ve yöntemleri tanımlama yolu sağlamaktır. Değiştirme kurallarının genelde kazaları önlemeye yönelik olduğuna dikkat edin; ancak yine de buna niyet eden kişi özel değişkenlere ulaşıp bunları değiştirebilir. Bu bazı özel durumlarda kullanışlı da olabilir.
exec(), eval() veya evalfile() işlevlerine aktarılacak kod, çağıran sınıf adının o anki sınıf adı olduğunu düşünmez; bu da “ikilik derlenmiş” kod ile sınırlı global deyiminin etkisine benzer. Aynı kısıtlama getattr(), setattr() ve delattr() işlevleri için ve doğrudan başvurulduğunda __dict__ için de mevcuttur.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Miras Başlangıç Sona Kalanlar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası