Son İşlemlerin Belirlenmesi
Önceki Hatalar ve İstisnalar Sonraki
Son İşlemlerin Belirlenmesi
try deyiminin her durumda yürütülecek işlemleri belirten seçimlik bir bloğu da vardır. Örnek:
>>> try:
...     raise KeyboardInterrupt
... finally:
...     print 'Goodbye, world!'
...
Goodbye, world!
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 2
KeyboardInterrupt
finally bloğu try bloğu içinde bir istisna oluşsa da oluşmasa da yürütülür. Bir istisna oluşursa finally bloğu icra edildikten sonra istisna tekrar oluşturulur. Finally bloğu try deyimi break veya return ile sonlanırsa da icra edilir.
try deyiminin bir ya da daha fazla except bloğu veya bir finally bloğu olmalıdır; ancak her ikisi bir arada olamaz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kullanıcı Tanımlı İstisnalar Başlangıç Sınıflar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası