Python Betikleri
Önceki Yorumlayıcının Kullanımı Sonraki
Python Betikleri
Kabuk betiklerine benzer şekilde Python betikleri de, dosyanın ilk satırına
#! /usr/bin/env python
yazılarak ve dosyaya çalıştırma izni verilerek (chmod +x dosya.py) doğrudan kabuktan çalıştırılabilirler.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Etkileşimli Kip Başlangıç Hataların Yakalanması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası